TEATRES DE LA MEMÒRIA ESCOLAR / PROJECTE D'INNOVACIÓ EDUCATIVA

El Projecte d’Innovació Teatres de la memòria escolar està reconegut i finançat pel Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València. Actiu des del curs 2013-14, actualment s’emmarca dintre del programa d’ajudes per a Projectes d’Innovació Docent (PID).